Jogi információk

Kérjük olvasd át figyelmesen

Az oldal erotikus tartalommal rendelkezik, ezért csak 18 éven felüliek látogathatják. Az oldal szexpartner-kereső hirdetéseket jelenít meg, s mivel ezen hirdetések szexuális jellegűek, így azokat csak 18 éven felüli magánszemélyek adhatják fel!

 

Tisztelt hirdetőink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy szexuális szolgáltatást nyújtani jogszabályba ütközik és bűntetést vonhat maga után!

1999. évi LXXV. törvény - a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról:
11. § Tilos írásban, kép- vagy hangrögzítő, illetve más berendezés útján szexuális szolgáltatást felajánlani, azt hirdetni vagy ilyen cselekményekben közreműködni.

1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekről - A szexuális szolgáltatás felkínálásának, hirdetésének tilalma:
145. § (1) Aki a külön jogszabályban meghatározott tilalmat megszegve szexuális szolgáltatást írásban, kép- vagy hangrögzítés, illetőleg más berendezés útján felkínál, reklámoz vagy az ilyen cselekményben közreműködik, százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendőrség hatáskörébe tartozik.

Felhívjuk hirdetőink figyelmét, hogy az ebbe a tevékenységi körbe tartozó hirdetéseket a lanykereso.hu oldalon nem jeleníthetnek meg! Nálunk hirdető ügyfeleink kizárólag alkalmi szexpartnert keresnek, és nem szexuális szolgáltatás nyújtását vállalják! Minden esetleges törvénytelenségre utaló viselkedés kizárólag a hirdetők önálló döntésén, akaratán alapul és oldalunkkal nincs összefüggésben!

 

Minden ügyfelünk, hirdetésének feladásával elfogadja az alábbi feltételeket:

A hirdető előzetesen és nyomatékosan kijelenti, hogy tevékenysége semmilyen módon nincs összefüggésben a 14. életévét be nem töltött személynek közösülésre, fajtalankodásra való rábírásával, üzletszerű kéjelgés elősegítésével, az ezt folytató személlyel egészben, vagy részben való kitartásával, továbbá haszonszerzés céljából valakinek közösülésre, vagy fajtalankodásra másnak történő megszerzésével, mert mindezeket, a Btk.201., 205., 206., és 207.§-i a személyi szabadság súlyos korlátozásával rendelik büntetni. A lanykereso.hu Csapata az információ közzétételével mindezeket a cselekményeket nem kívánja elősegíteni, így semmilyen tekintetben nem vállal felelősséget, a hirdető kinyilvánított szándékától való eltérés miatt, valamint ezekkel nem is vállal semmilyen közösséget.

 

Hirdetési Információk

A Szerkesztőség felhívja a figyelmet, hogy egy hirdetőre vonatkozó minden információ a hirdetés feladójától származik. Egyedül a feladó véleményét tükrözi. A megadott adatokat, információkat tehát nem ellenőrzi független, harmadik fél, ezért a Szerkesztőség nem vállal felelősséget a tartalom (kép és szöveg) helyességéért.

 

Szellemi Tulajdonjogok

A honlap minden tartalma, beleértve a szöveget, grafikát, szoftvert és egyéb anyagot illetve ezen tartalom elrendezése és szerkesztése a Szerkesztőség. tulajdonát képezi és az szerzői jog védelme alatt áll. A tartalom terjesztése, publikációja, másolása, megjelenítése és bármely egyéb felhasználása szigorúan tilos, kivéve, ha erre kifejezett, írásos engedélyt adunk.

 

Felelősség korlátai

Jelen internetes oldal tulajdonosa és üzemeltetői kijelentik, hogy a honlapon megjelenített hírdetések esetében tartalomért, adatokért, információkért és szövegezésért, illetve a hirdető személyek valódiságáért semmi nemű felelősséget nem vállal!

Ha az oldalunkon jogsértő, szerzői jogokat sértő tartalmat talál, kérem jelezze azt az info@lanykereso.hu címen!